HomeBranchesGemeente- en overheidsinstellingen

Gemeenten en Overheidsinstellingen

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Deze Global Goals for Sustainable Development zijn unaniem geadopteerd door alle lidstaten, dus ook door Nederland, en vormen voor de periode tot 2030 een belangrijke gezamenlijke agenda. Ook een groot aantal gemeenten heeft zich aan deze Global Goals gecommitteerd.

Alle Global Goals hebben subdoelen die direct of indirect verband houden met het dagelijkse werk en de (lange termijn) verantwoordelijkheden van lokale en regionale overheden. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn gemeenten de beleidsmakers, katalysatoren van verandering en verkeert het overheidsniveau in de beste positie om de mondiale doelen te koppelen aan wat er lokaal moet gebeuren. 

Weet u wat er binnen uw gemeente dient te gebeuren of wilt u hierover van gedachten wisselen? NanoEnzo levert graag haar bijdrage om u als overheidsinstelling uw doelstellingen te helpen behalen. Ook uw Milieu Kosten Indicator (MKI) kunnen wij helpen verlagen! Dit kunnen we realiseren door o.a.:

  • Het preventief beschermen en sterk verduurzamen van toegepaste materialen binnen openbare ruimtes en gebouwen (straatstenen, natuursteen, steen, beton, glas, metaal, kunststoffen en meer)
  • Met onze preventieve verduurzaming het gebruik van nieuwe (schaarse) grondstoffen te verkleinen
  • Het preventief beschermen van oudheden, voor het behoud hiervan voor komende generaties
  • Circulair straatwerk (straatstenen en stoepbanden reinigen en coaten voor hergebruik)
  • De inzet van bio-reinigingsmiddelen en milieuvriendelijke (nano)coatings op waterbasis

 

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2023 NanoEnzo