HomeBranchesGemeente- en overheidsinstellingen

Gemeenten en Overheidsinstellingen

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een visie voor het omgevingsbeleid van Nederland. Het is een langetermijnvisie die de koers uitzet voor de fysieke leefomgeving in Nederland in de komende decennia. De NOVI richt zich op het integreren van verschillende beleidsterreinen, zoals wonen, werken, mobiliteit, energie, natuur en klimaat, om een duurzame en leefbare omgeving te creëren.

De NOVI is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met andere ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het is bedoeld als leidraad voor beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en geeft richting aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland.

De NOVI bestaat uit een strategische visie en een uitvoeringsagenda. De strategische visie beschrijft de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De uitvoeringsagenda geeft concrete acties en maatregelen om deze visie te realiseren door een integrale samenwerking tussen Overheid, gemeenten en specialistische en innovatieve bedrijven.

Weet u wat er binnen uw gemeente dient te gebeuren of wilt u hierover van gedachten wisselen? NanoEnzo levert graag haar bijdrage om u als overheidsinstelling uw doelstellingen te helpen behalen. Ook uw Milieu Kosten Indicator (MKI) kunnen wij helpen verlagen! Dit alles kunnen we realiseren door toegepaste materialen te voorzien van onzichtbare en veilige nanocoating om de levensduur van de toegepaste materialen te verlengen en preventief te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf waardoor ook schoonmaak en onderhoud sterk zullen afnemen.

Beton, metselstenen, straatstenen, metaal, hout, glas, kunststof. Allemaal materialen die worden toegepast binnen gebouwen, openbare ruimtes of uw projecten binnen de gemeenten. Materialen die jaren langer mee zullen gaan wanneer deze zijn voorzien van nanocoating, met als positieve bijwerking dat de vraag naar nieuwe en schaarse grondstoffen afneemt en de productie van nieuwe bouwmaterialen vele jaren wordt uitgesteld. Met als gevolg; het ontzien van de aarde, kostenbesparing en een enorme CO2-reductie!

Een mooi voorbeeld is het project in Amsterdam-Noord waar de stoeptegels van een plein van 8.000 m2 van de grond zijn gelicht, gereinigd, teruggelegd en gecoat voor levensduurverlenging, betere afwatering en vuilafstoot. 

Ten opzichte van vervanging van de stoeptegels scheelde dit maar liefst 130 ton CO2 uitstoot!

Inmiddels zijn meerdere openbare ruimtes en speeltoestellen in Amsterdam voorzien van onze coating en zijn we de eerste projecten van omringende gemeenten aan het optuigen. Wellicht ook het overwegen waard voor u, uw project of (openbare ruimte of vastgoed van) uw gemeente.

De toepassing van nanocoatings kan dus bijdragen aan een betere kwaliteit van de leefomgeving door de materialen langdurig te beschermen tegen negatieve invloeden van buitenaf, de CO2-uitstoot te reduceren, het onderhoud en de schoonmaak terug te dringen. Veilig en milieuvriendelijk, want al onze coatings zijn gecertificeerd (waaronder TÜV en REACH-Compliant).

Zomaar nog wat voordelen:

  • Preventief beschermen en sterk verduurzamen van toegepaste materialen binnen openbare ruimtes en gebouwen (straatstenen, natuursteen, steen, beton, glas, metaal, hout, kunststoffen en meer)
  • Met onze preventieve verduurzaming de vraag naar nieuwe (schaarse) grondstoffen verkleinen
  • Het preventief beschermen van (cultureel) erfgoed, voor het behoud hiervan voor komende generaties
  • Maakt circulair straatwerk mogelijk (straatstenen en stoepbanden reinigen en coaten voor hergebruik), voor een sterke grondstof- en CO2-reductie
  • Kosten- en CO2-reductie door minder schoonmaak en onderhoud
  • Het coaten van toegepaste materialen het item langer esthetisch fraai blijft
  • De inzet van bio-reinigingsmiddelen en milieuvriendelijke (nano)coatings op waterbasis extra helpen het milieu te ontzien
  • Al onze coatings veilig zijn en stevig gecertificeerd (o.a. TÜV en REACH-Compliant)

 

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2024 NanoEnzo