HomeBranchesGemeente- en overheidsinstellingen

Gemeenten en Overheidsinstellingen

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is een visie voor het omgevingsbeleid van Nederland. Het is een langetermijnvisie die de koers uitzet voor de fysieke leefomgeving in Nederland in de komende decennia. De NOVI richt zich op het integreren van verschillende beleidsterreinen, zoals wonen, werken, mobiliteit, energie, natuur en klimaat, om een duurzame en leefbare omgeving te creëren.

De NOVI is opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met andere ministeries, provincies, gemeenten en maatschappelijke organisaties. Het is bedoeld als leidraad voor beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening en geeft richting aan de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving in Nederland.

De NOVI bestaat uit een strategische visie en een uitvoeringsagenda. De strategische visie beschrijft de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving in Nederland en de uitdagingen die daarbij komen kijken. De uitvoeringsagenda geeft concrete acties en maatregelen om deze visie te realiseren.

De NOVI heeft als doel om een duurzame en leefbare omgeving te creëren voor de huidige en toekomstige generaties. Het streven is om de verschillende beleidsvelden met elkaar te verbinden en een integrale aanpak te hanteren om zo de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

Weet u wat er binnen uw gemeente dient te gebeuren of wilt u hierover van gedachten wisselen? NanoEnzo levert graag haar bijdrage om u als overheidsinstelling uw doelstellingen te helpen behalen. Ook uw Milieu Kosten Indicator (MKI) kunnen wij helpen verlagen! Dit kunnen we realiseren door o.a.:

Er is geen direct verband tussen de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en nanocoating. De NOVI is een visie voor het omgevingsbeleid van Nederland en heeft betrekking op de inrichting en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de lange termijn. Nanocoating is een technologie die wordt gebruikt om oppervlakken te beschermen en te verbeteren.

Wel kan nanocoating bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van de NOVI, met name op het gebied van duurzaamheid en klimaat. Zo kan nanocoating bijvoorbeeld worden gebruikt om de levensduur van gebouwen en infrastructuur te verlengen, waardoor er minder nieuwe materialen nodig zijn en er dus minder grondstoffen worden verbruikt. Ook kan nanocoating helpen om oppervlakken waterafstotend te maken, waardoor regenwater beter kan worden opgevangen en afgevoerd.

Daarnaast kan nanocoating worden gebruikt om oppervlakken te beschermen tegen vervuiling en corrosie, waardoor er minder onderhoud nodig is en de leefomgeving er schoner en gezonder uitziet. Dit kan bijdragen aan een betere kwaliteit van de leefomgeving, wat een belangrijk doel is van de NOVI.

  • Het preventief beschermen en sterk verduurzamen van toegepaste materialen binnen openbare ruimtes en gebouwen (straatstenen, natuursteen, steen, beton, glas, metaal, kunststoffen en meer)
  • Met onze preventieve verduurzaming het gebruik van nieuwe (schaarse) grondstoffen te verkleinen
  • Het preventief beschermen van oudheden, voor het behoud hiervan voor komende generaties
  • Circulair straatwerk (straatstenen en stoepbanden reinigen en coaten voor hergebruik)
  • De inzet van bio-reinigingsmiddelen en milieuvriendelijke (nano)coatings op waterbasis

 

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2023 NanoEnzo