HomeMilieu

Milieu

Onze opdrachtgevers, die bestaan uit nationale en lokale overheden, (food)industrie, projectontwikkelaars en -beheerders, zonnepaneelparkbeheer en meer, hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en verduurzaming.

NanoEnzo B.V. staat voor preventieve duurzame protectie en sluit daarmee naadloos aan op deze behoefte met zowel haar diensten als producten. Wij houden bij de vervaardiging, het aanbrengen, en het logistieke deel van nanocoatings rekening met de milieueffecten. 

De MKI geeft ons inzicht welke impact onze diensten en producten hebben op het milieu om de MKI-waarde vast te stellen.

MKI staat voor Milieu Kosten Indicator. Dit is een fictieve prijs die de kosten weergeven die men zou moeten maken om de negatieve milieu-invloeden van de productie van een product of dienst te compenseren.

De milieukostenindicator (MKI) vat alle milieueffecten samen in één score en wordt uitgedrukt in Euro's. Het weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot één enkele score.

Duurzaamheidsprincipes
Breek de natuur niet sneller af dan de tijd die nodig is om te herstellen
Breng niet meer en sneller stoffen uit de aarde in het milieu dan de natuur kan verwerken
Breng niet meer en sneller natuurvreemde stoffen in het milieu dan de natuur kan verwerken
Bescherm en pas circulaire principes toe daar waar mogelijk

 

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2024 NanoEnzo