HomePrivacy

Privacy statement

NanoEnzo B.V., hierna ‘NanoEnzo B.V.’, ‘wij’ of ‘ons’, hecht veel waarde aan de bescherming van elke vorm van data, dus ook uw gegevens. Uw privacy staat bij ons dan ook hoog in het vaandel.

Het bezoeken van de website van NanoEnzo B.V. impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van het delen van uw persoonsgegevens of opt-in voor de nieuwsbrief of andere vormen van communicatie) van de Privacy Statement en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Op de website van NanoEnzo B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden in de regel niet aan derden verstrekt.

NanoEnzo B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe u als gebruiker de website gebruikt en hoe effectief de Adwords-advertenties van ons bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerdersinformatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. NanoEnzo B.V. heeft hier geen invloed op.

Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Soorten persoonsgegevens
NanoEnzo B.V. kan de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

• Naam
• Voornaam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Land
• Klantnummer
• Geslacht
• Social media data
• Bedrijfsnaam
• Bedrijfsadres
• Facturatieadres
• Geografische locatiegegevens
• IP-adres
• Functie

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij of in het kader van:

• Bezoek van onze website
• Een samenwerking met NanoEnzo B.V.
• Aanmaken van een (demo-)account (later beschikbaar)
• Het opvragen van een offerte, informatie, test of demonstratie
• Het inschrijven op de nieuwsbrief (later beschikbaar)
• Het gebruik dat u maakt van de diensten van NanoEnzo B.V.
• De verificatie van uw identiteit door NanoEnzo B.V.
De door NanoEnzo B.V. verzamelde persoonsgegevens worden aldus vrijwillig door u verstrekt.
 

NanoEnzo B.V. kan gebruikmaken van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• De uitvoering van een overeenkomst met NanoEnzo B.V.
• Het beantwoorden van uw vragen
• Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website
• Het verzenden van nieuwsbrieven (later beschikbaar)
• Statistische doeleinden
• Het leveren van goede klantenservice en aftersales
• Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken
• Het verzenden van facturen en de invordering van betalingen en overige administratieve doeleinden

De verwerking vindt plaats op onderstaande rechtsgronden, naar gelang het geval:
• U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden
• De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met NanoEnzo B.V.
• De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op NanoEnzo B.V. rust
• De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang

Openbaarmaking persoonsgegevens
NanoEnzo B.V. zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijk openbaar gemaakt worden aan softwareleveranciers, cloudpartners, transportpartners, datacenter, dienstverleners en/of financiële instellingen. Indien het noodzakelijk is dat NanoEnzo B.V. in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van onze Privacy Statement. Ook kan het mogelijk zijn dat NanoEnzo B.V. persoonsgegevens moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten waartoe wij verplicht zijn op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en ter vrijwaring en verdediging van de rechten van ons. In alle overige gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij u daarvoor uw toestemming geeft en met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst is afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.
 

Opslag persoonsgegevens
Tenzij een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is door de wet (AVG) of door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in deze Privacy Statement.
 

In het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u over volgende privacy rechten:
• Recht op inzage van uw persoonsgegevens
• Recht op rectificatie, aanvulling of update van uw persoonsgegevens
• Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (wij wijzen u er in dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen)
• Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
• Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
• Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Wanneer u uw privacy rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact op met NanoEnzo B.V.

Wij verbinden ons ertoe om passende en redelijke fysieke, technologische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen ter voorkoming van ongeoorloofde of onrechtmatige toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2024 NanoEnzo