Infra

Er is veel in beweging in de wereld van de infra, de heel sector moet naar een duurzame, klimaatadaptatie uiteenlopende onderwerpen, variërend van de Circulaire economie tot Emissievrije Asfaltset en het Waterstof aangedreven werkschip of toch geëlektrificeerd materieel. ook de grondstoffen ondergaan een verandering nieuw of toch gebruikte materialen gebruiken om zo de CO2 te verlagen, de aankomende NOVI Wet NOVI wetgeving  maken de aanbestedingen complexer.

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zal daarom zeker betrekking hebben infrastructuur. De NOVI is een langetermijnvisie van de overheid op de fysieke leefomgeving in Nederland, waarin de richting en ambities van het beleid voor de leefomgeving tot 2050 worden vastgelegd.

Een belangrijk onderdeel van de NOVI is de focus op een duurzame en toekomstbestendige infrastructuur. De overheid wil de komende jaren investeren in een robuuste en veerkrachtige infrastructuur die goed is afgestemd op de uitdagingen van de toekomst, zoals klimaatverandering, energietransitie en verstedelijking.

Daarnaast is de NOVI ook gericht op het verbeteren van de samenhang tussen verschillende vormen van infrastructuur, zoals wegen, spoorwegen, luchtvaart, vaarwegen en de digitale infrastructuur. Dit moet leiden tot een betere bereikbaarheid en een efficiënter gebruik van de beschikbare infrastructuur.

Tot slot streeft de NOVI naar een duurzame en circulaire benutting van infrastructuur en grondstoffen. De overheid wil bijvoorbeeld meer hergebruik van materialen en bouwstoffen stimuleren en inzetten op energiebesparing en -opwekking bij de aanleg en het beheer van infrastructuur.

Kortom, de NOVI heeft een belangrijke betekenis voor de ontwikkeling van de infrastructuur in Nederland en stelt de overheid in staat om de juiste keuzes te maken bij het ontwikkelen en beheren van de fysieke leefomgeving.

Het coaten van straatwerk, straatmeubilair, beton, asfalt, staal en hout, is een van de punten die bijdraagd aan het leversduur verlengen van materialen, 

Ons bezoek aan de Infra Relatiedagen Hardenberg het netwerkplatform dat grond-, weg- en waterbouw heeft ons veel informatie en nieuwe contacten gebracht, om samen met deze professionals oplossingsgericht naar deze circulaire economie te gaan, 

Kijk filmpje project Amsterdam

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2023 NanoEnzo