HomeProductenAnti-slip coating

Anti-Slip coating

NanoEnzo Anti-Slip is verkrijgbaar in verschillende gradaties van ruwheid en biedt uitstekende anti-slip (high COF) eigenschappen op vele oppervlaktes/ materialen.
Anti-Slip is een watergedragen coating met een licht satijnen, flexibele, breukvrije afwerking.

Voordelen
• Uitstekende anti-slip eigenschappen
• Droogt zonder barsten en blijft flexibel
• Eenvoudig te reinigen
• Relatief zuinig in gebruik
• Transparant (tenzij RAL-kleuren toegevoegd)
• In vele RAL kleuren te krijgen


Voorbehandeling ondergrond:

Het oppervlak van het te coaten materiaal dient te worden gereinigd en droog te zijn.
Alle sporen van verontreiniging die het hechten aan of het indringen in het te behandelen materiaal verhinderen dienen te worden verwijderd. Denk aan vuil, vet, bekistingsolie, verf, lakken, stof, algen, of andere coatings en verontreinigingen.

Verwerking:

De Anti-Slip coating dient voor gebruik goed doorgeroerd te worden. Het kan worden aangebracht d.m.v. HVLP (verfspuit), roller of kwast. 

Wij adviseren een proefstuk aan te brengen om de juiste dosering vast te stellen.
 
Opslag en houdbaarheid

In originele ongeopende container 6 maanden houdbaar (wanneer deze buiten direct zonlicht en tussen de 5˚C en 30˚C wordt opgeslagen). De dispersie bevat enkele initiële conserveermiddelen om micro-organismen te voorkomen. 

Om klontjes te verwijderen (die tijdens langere opslag van de dispersie kunnen worden gevormd door de filmvormende aard), is een filtratie- of zeefproces aanbevolen voor verdere verwerking.
 
Veiligheidsvoorschriften

Tijdens de applicatie zorgdragen voor goede ventilatie. Schadelijk en irriterend bij inademing. 
Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Niet drinken, eten of roken tijdens gebruik. Bewaren op een donkere en droge plek, buiten bereik van kinderen.

Advies: Tref goede voorzorgsmaatregelen tijdens de applicatie, zoals het dragen van een mondkapje, 
handschoenen en veiligheidsbril, zoals omschreven in het veiligheidsinformatieblad.

Algemeen

Alle gegevens beantwoorden aan het huidige niveau van de techniek. 
Gezien de veelheid aan ondergronden en objectcondities blijft de koper/gebruiker verplicht onze grondstoffen op eigen verantwoording op de geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel onder de betreffende objectcondities vakkundig te testen. Voor het overige gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. 

Technische informatie

Kleur: Transparant (tenzij voorzien van RAL-kleur)
Verwerkings- temperatuur: minimaal +5 °C en bij voorkeur +10 tot 25 °C
pH: tussen 7-9

Bestekcode: NCN.AS
(Nano Coating NanoEnzo.Anti-Slip)

Productomschrijving

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2024 NanoEnzo