HomeProductenGlas coating

Glas coating

Productnaam: Nano Coating NanoEnzo Glas -
Technische informatie
Kleur: Doorzichtig
Dichtheid: 0.79 g/cm3
Geur: Alcohol
Verbruik: Afhankelijk van applicatie, normaal is 30-50ml/m2 voldoende
Droging/uitharding:Bij een omgevingstemperatuur van 20°C na 2 uur stabiel Uitharding op droge ondergrond ca. 12 uur bij andere omgevingstemperaturen is een andere uithardingstijd mogelijk. Volledige uitharding 1 tot 5 dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden

Verwerkings- temperatuur: Bij voorkeur 15°C to 25°C; niet verwerken onder 10°C
Minimale oppervlakte-temperatuur10°C

Voordelen:
• Langdurige en optimale bescherming van het (glas)oppervlak
• Water-, vuil- en olieafstotend
• Beter zicht in regen
• Goede bescherming tegen slijtage
• Eenvoudig te reinigen
• UV-bestendig
• Vorstbestendig, slechte hechting van ijs
• Insecten die door de auto opgevangen worden zijn gemakkelijker te verwijderen
• Zuinig in gebruik

Productomschrijving:
Nano Coating NanoEnzo Glas  is cspeciaal ontwikkeld voor het coaten van alle soorten glas zoals 
bijvoorbeeld autoruiten, serreglas, (dak)ramen, zonnepanelen, douchedeuren en spiegels. 
Het is tevens geschikt als bescherming van geglazuurde keramische tegels, waardoor kalkaanzetting geminimaliseerd wordt. 

Instructie:
Voorbehandeling ondergrond de te behandelen ondergrond goed reinigen en ontdoen van verontreinigingen, zodat de oppervlakte vet en stofvrij is. Aanbevolen wordt hiervoor een goede glasreiniger te gebruiken. Aansluitend kan begonnen worden met het eventueel polijsten van het glas om de eventueel aanwezige scheurtjes en/of putjes te verwijderen (dit is niet noodzakelijk).

Verwerking
Nano Coating NanoEnzo Glas is gebruiksklaar. 
Behandel rechter en linker helft van bijvoorbeeld autoruiten na elkaar. 
Bij grote oppervlakken dient gewerkt te worden telkens in kleinere gedeelten. 
Gebruik een viscose doekje om een behoorlijke laag aan te brengen die vervolgens snel moet worden uitgepoetst met een schoon papieren doekje voor tenminste een halve tot een hele minuut. 
Als de laag te snel verdampt moet meer van het product worden aangebracht. 
Laat de laag niet onregelmatig drogen.

Aanbrengen:
Met een schoon papieren doekje. De maximale verwerkingstijd bedraagt 30 minuten, afhankelijk van de verweringstemperatuur. De verpakking niet open laten staan tijdens de applicatie. Niet verwerken in direct zonlicht, bij wind of regen. 

Opslag en houdbaarheid In originele ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar, indien vorstvrij opgeslagen tussen 5˚C en 30˚C.

Verpakking: 1 liter, 5 liter, 10 liter (Grotere volumes op aanvraag.)

Veiligheidsvoorschriften
Tijdens applicatie zorg dragen voor goede ventilatie. Schadelijk en irriterend bij inademing.
Spuitnevel niet inademen. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen 
en deskundig medisch advies inwinnen. Niet drinken, eten of roken tijdens gebruik.
Advies: Tref goede voorzorgsmaatregelen tijdens applicatie zoals het dragen van een mondkapje,
handschoenen en veiligheidsbril zoals omschreven in het veiligheidsinformatieblad.

Algemeen:
Alle gegevens beantwoorden aan het huidige niveau van de techniek. Gezien de veelheid
aan ondergronden en objectcondities blijft de koper/gebruiker verplicht onze grondstoffen
op eigen verantwoording op de geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel onder de
betreffende objectcondities vakkundig te testen. Voor het overige gelden onze algemene
verkoopvoorwaarden. Met het verschijnen van nieuwe productinformatie komt de oude versie te
vervallen.

Bestekcode NCN.GL                                           

Nano Coating NanoEnzo Glas

Product omschrijving

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2023 NanoEnzo