HomeProductenHout coating

Hout coating

Productnaam: Nano Coating NanoEnzo Hout

Technische informatie
Kleur: Wit tot lichtgeel
Soortelijk gewicht:1,04 g/ml
Ionische lading:Zwak kationisch
Verbruik:Afhankelijk van de houtsoort 100–300 g/m2
Droging/uitharding: 48-72 uur droog- en uithardingstijd.
Vermijd contact met water in deze tijd!
Verwerkings- temperatuur:Minimaal 5°C en bij voorkeur 10°C tot 30°C
pH (5% in water):3-5

Voordelen
• Uitstekende water-, olie- en vuilafstotende werking
• Duurzaam
• 100% op water gebaseerd
• Onder LOD voor PFOA (PFOA vrij*)
• Zuinig in gebruik
• Nagenoeg geurloos
• Nagenoeg onzichtbaar (mat)
* Waar de term “PFOA vrij” wordt gebruikt in dit informatieblad, het betekent dat de inhoud van PFOA minder dan detectielimiet 
(20 ppb) is.

Productomschrijving
Nano Coating NanoEnzo Hout is vrij van giftige stoffen.

Instructie:
Voorbehandeling ondergrond Het eventuele vuil verwijderen, zodat het oppervlak verf, vet en stofvrij is. 
Vervolgens kan het impregneermiddel worden aangebracht.

Verwerking
Nano Coating NanoEnzo Hout is gebruiksklaar. Schudden voor gebruik. Compatibel met cationische, 
non-ionische en zwak anionische systemen. Het kan worden toegepast met lage druk deksproeier, 
kwast, roller of mop in een of twee lagen van 100 – 300 g/m2 van de oplossing afhankelijk van de 
porositeit van het te behandelen oppervlak. Het is van belang alle onderdelen die niet behandeld moeten 
worden zorgvuldig af te plakken. Niet verwerken in direct zonlicht, bij vorst of regen of sterke wind.
Vermijd contact met water voor tenminste 48 - 72 uur van de applicatie (uithardingstijd).
Nano Coating NanoEnzo Hout is een op water gebaseerde gefluorideerde polymeeremulsie gesynthetiseerd met korte geperfluorideerde (C6) ketens die een transparante en duurzame behandeling van hout en composietmaterialen op basis van hout biedt. Het geeft uitstekende water en olie afstotende werking alsmede chemische weerstand aan het hout. Nano Coating NanoEnzo Hout verandert de originele uitstraling van het hout niet.

Maak spuitinstallatie schoon met water.
Opslag en houdbaarheid: In originele ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar, indien vorstvrij opgeslagen tussen 5˚C en 40˚C.
Verpakking Op aanvraag.

Veiligheidsvoorschriften
Tijdens applicatie zorg dragen voor goede ventilatie. HP01 is vrij van giftige stoffen. 
Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen. Niet drinken, eten of roken tijdens gebruik. 

Advies: Tref goede voorzorgsmaatregelen tijdens applicatie, zoals het dragen van een mondkapje, 
handschoenen en veiligheidsbril.

Algemeen:
Alle gegevens beantwoorden aan het huidige niveau van de techniek. 
Gezien de veelheid aan ondergronden en objectcondities blijft de koper/gebruiker verplicht onze 
grondstoffen op eigen verantwoording op de geschiktheid voor het voorziene gebruiksdoel onder de betreffende objectcondities vakkundig te testen. Voor het overige gelden onze algemene verkoopvoorwaarden. Met het verschijnen van nieuwe productinformatie

Bestekcode NCN.HT

Nano Coating NanoEnzo Hout 

Product omschrijving

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2023 NanoEnzo