HomeProjectenCirculaire trottoirs

Circulaire trottoirs

Circulaire manier opgeknapt

De stoepen aan de Kompasweg zijn op een circulaire manier opgeknapt. Ook is er meer ruimte voor groen gemaakt. Hierdoor is 50% CO2 bespaard en is er ongeveer 50% extra vergroening gemaakt. Een goede start van een proefproject en samenwerkingen.

De oude tegels van de stoep zijn er eerst uitgehaald. Daarna zijn ze schoongemaakt en kregen ze een watergedragen nano-coating als beschermlaag. Bij het maken watergedragen nano-coating  wordt de circulaire economie in praktijk gebracht. 

 

Langere levensduur

Het duurt 20 jaar voordat de straat weer aan onderhoud toe is. Na het schoonmaken en het aanbrengen van de nano-coating beschermlaag, gaan de tegels naar verwachting drie onderhoudsrondes mee. In totaal dus zo’n 60 jaar. Het opnieuw gebruiken van de oude tegels, levert ook een besparing op van het gebruik van energie en materiaal.

Nieuw: bloemenmatten

Stadswerk072 wilde ‘natuur inclusief’ aan de slag in dit proefproject. De Kompasweg kreeg daarom 50% extra groen door het gebruik van Urban Meadow wilde bloemen-matten. Dit is een nieuw product. Het is een mat die je kunt vergelijken met graszoden. Deze mat is ingezaaid met een mengsel van meerjarige wilde bloemen. Bijzonder is dat het bloemenmengsel al een eerste groeiseizoen achter de rug heeft, waardoor de kans op mislukken bijna weg is. Een ideale oplossing om snel en makkelijk openbaar groen te beplanten. Het aanvullende groen versterkt de CO2-opname, vergroot de biodiversiteit en brengt meer natuur in de leefomgeving van de bewoners.

Elektrisch gereedschap

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden werkten de stratenmakers zoveel mogelijk met elektrisch gereedschap in plaats van met de traditionele machines op diesel. Niet alleen voor het personeel was dit prettiger werken, ook voor omwonenden betekende dit minder geluids- en stankoverlast.

Complete aanpak

De gevolgen van de klimaatverandering zijn in ons land dagelijks merkbaar. Stadswerk072 is gespecialiseerd in het maken van beleid en het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Zij doet dit in opdracht van de gemeente. Het doel is om te zorgen voor een groene, schone en veilige leefomgeving, dus ook op de Kompasweg.

Samenwerken

Het anders inrichten van onze leefomgeving en zo voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering, vraagt om ons hier samen voor in te zetten en hier samen verantwoordelijk voor te zijn. Belangrijke kennis op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid werden in dit project nuttig gecombineerd om dat doel te bereiken. Zo is bijvoorbeeld samen met het AMS Institute en TNO Delft de CO2-besparing berekend. Aannemingsbedrijf Gebr. Van der Veekens voerde de werkzaamheden uit.

Artikel Straatbeeld

 

 

Meer weten over onze diensten en materialen?
Neem direct contact op
© 2024 NanoEnzo